Pratite nas na facebook-u


11080 Beograd – Zemun, ul. Nemanjina 6
PIB: 103914884
Matični broj: 06029558
Šifra delatnosti: 91120
Tekući račun: 160-380176-74, BANCA INTESA
Tel/Faks: +381(0)11 6972858
Veb sajt: www.daes.org.rs 
E-mail: office@iep.bg.ac.rs
Predsednik DAES: Prof. Dr Koviljko Lovre, e-mail: klovre@ef.uns.ac.rs  i  klobre@sbb.rs 
Predsednik Upravnog odbora DAES: Prof. Dr Jonel Subić, e-mail: jonel_s@iep.bg.ac.rs 
11080 Beograd – Zemun, ul. Nemanjina 6
PIB: 103914884
Matični broj: 06029558
Šifra delatnosti: 91120
Tekući račun: 160-380176-74, BANCA INTESA
Tel/Faks: +381(0)11 6972858
Veb sajt: www.daes.org.rs 
E-mail: office@iep.bg.ac.rs
Predsednik DAES: Prof. Dr Koviljko Lovre, e-mail: klovre@ef.uns.ac.rs  i  klobre@sbb.rs 
Predsednik Upravnog odbora DAES: Prof. Dr Jonel Subić, e-mail: jonel_s@iep.bg.ac.rs 

 Preporučujemo...


 Aktuelnosti


СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
Одељење друштвених наука
Одбор за економске науке
 
Вас позива на предавање и разговор (радионицу) на тему
HOW MIGHT WE DEVELOP AN ECOSYSTEM 
TO SUPPORT PRODUCTIVE ENTREPRENEURIAL BEHAVIOUR IN SERBIA?
 
 (КАКО РАЗВИТИ ЕКОСИСТЕМ КОЈИ ПОДРЖАВА 
ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕТНИЧКО ПОНАШАЊЕ У СРБИЈИ)
 
Радионицу води 
 
Dr Сајмон Стокли 
Simon Stockley
СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
Одељење друштвених наука
Одбор за економске науке
 
Вас позива на предавање и разговор (радионицу) на тему
HOW MIGHT WE DEVELOP AN ECOSYSTEM 
TO SUPPORT PRODUCTIVE ENTREPRENEURIAL BEHAVIOUR IN SERBIA?
 
 (КАКО РАЗВИТИ ЕКОСИСТЕМ КОЈИ ПОДРЖАВА 
ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕТНИЧКО ПОНАШАЊЕ У СРБИЈИ)
 
Радионицу води 
Dr Сајмон Стокли / Simon Stockley
Preuzmite dokumenta: 

Предмет: ПОЗИВ за ИЗБОРНУ СКУПШТИН ДАЕС – Друштва аграрних економиста Србије
Датум и време одржавања: 16. децембар 2016. у 14 сати 
Место одржавања: Институт за економику пољопривреде, ул. Волгина 15, Београд
Контакт: директор проф. Др Јонел Субић, тел. 063. 296 111
 
Поштовани чланови ДАЕС-а,
 
На Вашу пажњу достављам Позив за ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ ДАЕС-а која ће се одржати у ПЕТАК - 16. децембар 2016. у 14 сати у Институту за економику пољопривреде у Београду, ул. Волгина 15 у Београду. 
 
У прилогу достављам скенирану ПДФ верзију Позива са предложеним Дневним редом, Извештајем о раду (илустрован насловним корицама објављених публикација) и финансијском пословању ДАЕС, предлог новог руководства ДАЕС – недостајуће чланове Управног и Надзорног одбора допуниће се предлозима на Скупштини и Програм рада ДАЕС-а у наредном периоду.
 
Са посебном колегијалном захвалношћу за време и пажњу коју ћете посветити активном учешћу у раду Изборне скупштине и будућим активностима ДАЕС-а!
 
Председник ДАЕС
Проф. Др Миладин М. Шеварлић
063.1064025  /  milsevar49@gmail.com
Предмет: ПОЗИВ за ИЗБОРНУ СКУПШТИН ДАЕС – Друштва аграрних економиста Србије
Датум и време одржавања: 16. децембар 2016. у 14 сати 
Место одржавања: Институт за економику пољопривреде, ул. Волгина 15, Београд
Контакт: директор проф. Др Јонел Субић, тел. 063. 296 111
 
Поштовани чланови ДАЕС-а,
 
На Вашу пажњу достављам Позив за ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ ДАЕС-а која ће се одржати у ПЕТАК - 16. децембар 2016. у 14 сати у Институту за економику пољопривреде у Београду, ул. Волгина 15 у Београду. 
 
У прилогу достављам скенирану ПДФ верзију Позива са предложеним Дневним редом, Извештајем о раду (илустрован насловним корицама објављених публикација) и финансијском пословању ДАЕС, предлог новог руководства ДАЕС – недостајуће чланове Управног и Надзорног одбора допуниће се предлозима на Скупштини и Програм рада ДАЕС-а у наредном периоду.
 
Са посебном колегијалном захвалношћу за време и пажњу коју ћете посветити активном учешћу у раду Изборне скупштине и будућим активностима ДАЕС-а!
 
Председник ДАЕС
Проф. Др Миладин М. Шеварлић
063.1064025  /  milsevar49@gmail.com
Предмет: ПОЗИВ за ИЗБОРНУ СКУПШТИН ДАЕС – Друштва аграрних економиста Србије
Датум и време одржавања: 16. децембар 2016. у 14 сати 
Место одржавања: Институт за економику пољопривреде, ул. Волгина 15, Београд
Контакт: директор проф. Др Јонел Субић, тел. 063. 296 111
 
Поштовани чланови ДАЕС-а,
 
На Вашу пажњу достављам Позив за ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ ДАЕС-а која ће се одржати у ПЕТАК - 16. децембар 2016. у 14 сати у Институту за економику пољопривреде у Београду, ул. Волгина 15 у Београду. 
 
У прилогу достављам скенирану ПДФ верзију Позива са предложеним Дневним редом, Извештајем о раду (илустрован насловним корицама објављених публикација) и финансијском пословању ДАЕС, предлог новог руководства ДАЕС – недостајуће чланове Управног и Надзорног одбора допуниће се предлозима на Скупштини и Програм рада ДАЕС-а у наредном периоду.
 
Са посебном колегијалном захвалношћу за време и пажњу коју ћете посветити активном учешћу у раду Изборне скупштине и будућим активностима ДАЕС-а!
 
Председник ДАЕС
Проф. Др Миладин М. Шеварлић

Предмет: ПОЗИВ за ИЗБОРНУ СКУПШТИН ДАЕС – Друштва аграрних економиста Србије

Датум и време одржавања: 16. децембар 2016. у 14 сати 
Место одржавања: Институт за економику пољопривреде, ул. Волгина 15, Београд
Контакт: директор проф. Др Јонел Субић, тел. 063. 296 111
 
Поштовани чланови ДАЕС-а,
 
На Вашу пажњу достављам Позив за ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ ДАЕС-а која ће се одржати у ПЕТАК - 16. децембар 2016. у 14 сати у Институту за економику пољопривреде у Београду, ул. Волгина 15 у Београду. 
 
У прилогу достављам скенирану ПДФ верзију Позива са предложеним Дневним редом, Извештајем о раду (илустрован насловним корицама објављених публикација) и финансијском пословању ДАЕС, предлог новог руководства ДАЕС – недостајуће чланове Управног и Надзорног одбора допуниће се предлозима на Скупштини и Програм рада ДАЕС-а у наредном периоду.
 
Са посебном колегијалном захвалношћу за време и пажњу коју ћете посветити активном учешћу у раду Изборне скупштине и будућим активностима ДАЕС-а!
 
Председник ДАЕС
Проф. Др Миладин М. Шеварлић
063.1064025  /  milsevar49@gmail.com

Dokument preuzmite ovde


Forum: Hrana za Evropu 2016.

Čija je zemlja zemlje Srbije?! Više informacija na linku


 

160th EAAE Seminar Rural Jobs and the CAP 1-2 December 2016 - Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

Dear Colleague,

The submission deadline for abstracts for papers and posters is 1st July. This is only 2 weeks away. You can submit your abstract at:

http://www.irwirpan.waw.pl/eaae_warsaw2016/abstract-submission-form/

You can get more information about the seminar at: http://www.irwirpan.waw.pl/eaae_warsaw2016/

We are looking forward to welcoming you in Warsaw.

Contact:


 

The May 2016 IAAE Newsletter is now available for your viewing on the homepage of the IAAE Website. Archive issues can be accessed under “Member News” in the Members Only section.

If you have any questions, please feel free to contact the IAAE Business Office at any time. As always, thank you for your continued involvement and support of IAAE.

IAAE
555 East Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202 USA