Ostali događaji 12/20/2010

Koknurs za stručnog saradnika 12:00 AM - 12:00 AM

DRUŠTVO AGRARNIH EKONOMISTA SRBIJE – DAES

Beograd

Na osnovu odluke Menadžera projekta broj 2012/1 od 20. decembra 2010. godine, Društvo agrarnih ekonomista Srbije raspisuje

 

KONKURS

za prijem jednog (1) izvršioca na radno mesto stručni saradnik na određeno vreme.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa: stečeno više ili visoko obrazovanje i poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet). Prednost imaju kandidati koji, uz rad na računaru, poznaju engleski jezik i posebno organizaciju agroprivrede Srbije. 

Dodatne sposobnosti kandidata koje se proveravaju: posedovanje vozačke dozvole, kategorija B; efikasnost u korespodenciji; sposobnost brzog kucanja; preduzimljivost i organizovanost; veština komunikacije; motivacija za rad; sposobnost samostalnog odlučivanja; efikasnost u obavljanju poslova i spremnost za timski rad.

Trajanje radnog odnosa:do 31.10.2011. godine ili do okončanja projekta „Strategija razvoja zemljoradničkog zadrugarstva u Republici Srbiji“ koji se sprovodi pod okriljem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, a na osnovu Ugovora o korišćenju sredstava za savetodavstvo u poljoprivredi koji se finansira kroz shemu konkurentskih grantova (CGS) u okviru STAR projekta (STAR Project).

Rok za podnošenje prijava je osam dana, odnosno zaključno sa 29. decembrom 2010. godine.

Zainteresovani kandidati uz prijave podnose kratku biografiju, fotokopije diplome o završenoj školi, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu, lične karte i radne knjižice. 

Adresa na koju se podnose prijave: Društvo agrarnih ekonomista Srbije, 11080 Beograd – Zemun, Nemanjina 6, sa oznakom „za konkurs“.