Ostali događaji 2/9/2012

Promocija publikacije 9:00 AM - 9:00 PM

U organizaciji PKV – Privredne komore Vojvodine i DAES – Društva agrarnih ekonomista Srbije, u četvrtak,
9. februara 2012. godine, u Sali PKV, održana je promocija slededih pet publikacija iz oblasti agroekonomskih
nauka objavljenih u 2011. godini:

 1. Agrarna i ruralna politika – nužnost ubrzanja reformi. Tematski zbornik sa 11 radova od 29 autora iz
  Srbije i inostranstva, Društvo agrarnih ekonomista Srbije, Beograd; Promoter:  prof.  dr  Miladin  M.
  Ševarlić, predsednik DAES.
 2. Ekonomika poljoprivrede. Autori: prof. dr Dragica Božić, prof. dr Natalija Bogdanov i prof. dr Miladin
  M. Ševarlić, Poljoprivredni fakultetu Univerziteta u Beogradu i Društvo agrarnih ekonomista Srbije,
  Beograd; Promoter prof. dr Lazo Mihajlović, recenzent.
 3. Ekonomska  analiza  agrarnih  programa.  Autori: prof. dr Koviljko Lovre i doc. dr Stanislav Zekić,
  Ekonomski fakultet u Subotici; Promoteri: Prof. dr Nada Trivić, recenzent i prof. dr Branko Bjelić.
 4. Tržište i marketing poljoprivredno-prehrambenih  proizvoda.  Autor prof. dr Branislav Vlahović,
  Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu; Promoter prof. dr Tomislav Sudarević, recenzent.
 5. Tržište poljoprivrednih proizvoda u Srbiji pre i posle tranzicije. Autori: prof. dr Milan R. Milanović i
  prof. dr Milutin T. Đorović, Institut za ekonomiku  poljoprivrede,  Beograd;  Promoter  prof.  dr  Danilo
  Tomić, recenzent.

Društvo agrarnih ekonomista Srbije izražava VELIKU ZAHVALNOST:

 • PRIVREDNOJ  KOMORI  VOJVODINE - za  sveukupnu  organizaciju  i  gostoprimstvo  ukazano  autorima,predstavnicima izdavača i promoterima pet publikacija iz oblasti agrarne ekonomije, zainteresovanimučesnicima i novinarima koji su 9. februara 2012. godine učestvovali na promociji u PKV;
 • EKONOMSKOM  FAKULTETU  u  Subotici  –  za gostoprimstvo autorima, predstavnicima izdavača i promoterima u prijatnom ambijentu post-promotivnog druženja; i
 • AUTORIMA, IZDAVAČIMA, RECENZENTIMA i PROMOTERIMA navedenih agroekonomskih publikacija.

Pojedinačnu zahvalnost za operacionalizaciju aktivnosti u vezi promocije navedenih publikacija izražavamo dipl. inž. Đorđu Bugarinu – sekretaru Udruženja za poljoprivredu PKV i prof. dr Danilu Tomiću – predsedniku Upravnog odbora DAES. 

 

Očekujumo da de se saradnja u oblasti agroprivrede i agroekonomske nauke između privrednih subjekata i njihovih asocijacija, visokoškolskih institucija i naučnoistraživačkih instituta i Društva agrarnih ekonomista Srbije nastaviti i ubuduće.

 

Predsednik Društva agrarnih ekonomista Srbije
 
Prof. dr Miladin M. Ševarlić

 

Preuzmite pdf verziju dokumenta ovde

Prof. dr Koviljko Lovre Predsedavajući Dipl. inž. Đorđe Bugarin - sekretar Udruženja za poljoprivredu PKV i prof. dr Danilo Tomić - predsednik UO DAES Prof. dr Branko Bjelić Prof. dr Danilo Tomić - predsednik UO DAES Prof. dr Tomislav Sudarević Prof. dr Lazo Mihajlović Prof. dr Miladin M. Ševarlić - predsednik DAES Prof. dr Nada Trivić