Javna rasprava o Strategiji razvoja zemljoradnickog zadrugarstva u Republici Srbiji - 5/30/2012

10:00 AM
2:00 PM

Javna rasprava o Strategiji razvoja zemljoradnickog zadrugarstva u Republici Srbiji, Novi Sad, 30. maj 2012.

Održaće se u SREDU, 30. maja 2012. godine, sa početkom u 10.30 h, u sali Visoke poslovne škole u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera br. 4 (na Limanu – univerzitetski kompleks, gde ima mesta za parkiranje).

Agenda:

10.00-10.30 h: Registracija učesnika

10.20-10.30 h: Izjave za novinare - R. Jovanov i M. Ševarlić

10.30-10.35 h: Otvaranje Javne rasprave – D. Tomić

10.35-10.40 h: Pozdravna reč direktora VPŠ – R. Tomić

10.40-10.55 h: Pozdravna reč predsednika ZSV – R. Jovanov

10.55-11.30 h: Prezentacija predloga Strategije – M. Ševarlić

11.30-12.00 h: Diskusija o Strategiji – I deo

12.00-12.30 h: Koktel

12.30-14.00 h: Diskusija o Strategiji – II deo

Preuzmite dokumenta:

Prijava novinara

Radna verzija dokumenta za raspravu

Poziv za raspravu

Prijava učesnika