Prof. dr Danilo Tomić, predsednik Upravnog odbora // President of  Executive Board

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Higher School of Professional Business Studies, Novi Sad

Naučni savetnik, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Scientific Advisor, Institute of Agricultural Economics, Belgrade

dtomic45@gmail.com

Prof. dr Miladin M. Ševarlić, predsednik DAES // President of the SAAE

Šef Katedre ekonomike poljoprivrede i tržišta, Institut za agroekonomiju, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Head of Cathedra of Agricultural Economics and Market, Institute of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

milsevar@eunet.rs i miladin.sevarlic@agrif. bg.ac.rs

Prof. dr Jelena Birovljev, potpredsednik DAES  //  Vice President of the SAAE

 

Prodekan // Vice Dean

Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu

Faculty of Economics in Subotica, University of Novi Sad

birovljevj@ef.uns.ac.rs

 

Prof. dr Veljko Radojević

Alfa Univerzitet, Beograd

Alfa University, Belgrade

radojevicvuk@yahoo.com

Prof. dr Branislav Vlahović

Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Department of Agricultural Economics and Rural Sociology, Faculty of Agriculture, University of Novi Sad

vlahovic@polj.uns.ac.rs

Doc. dr Jonel Subić

Naučni saradnik, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Research Associate, Institute of Agricultural Economics, Belgrade

j_subic@mail.iep.bg.ac.rs