INFORMACIJE O ČLANSTVU

DAES – Društvo agrarnih ekonomista Srbije je naučno-stručna asocijacija agrarnih ekonomista i svih drugih fakultetski obrazovanih stručnjaka zainteresovanih za agroekonomska pitanja. DAES je nevladina i nestranačka organizacija.

Članstvo u DAES se ostvaruje potpisivanjem popunjene PRISTUPNICE (obrazac u prilogu) i uplatom ČLANARINE (1.000,00 RSD za 2010. godinu).

Studenti agroekonomije status člana DAES stiču potpisivanjem popunjene PRISTUPNICE i uplatom članarine u iznosu od 200 RSD (za studente diplomskih akademskih studija – Master) odnosno 500,00 RSD (za studente doktorskih studija).

Prednosti članstva u DAESsu:

  • pravo da bira i bude biran u sve organe DAES,
  • učešće na svim nacionalnim skupovima DAES bez plaćanja kotizacije (izuzev za eventualne troškove ručka-ishrane i ekskurzija),
  • učešće na međunarodnim skupovima koje DAES organizuje u saradnji sa IAAE (Internacional Association of Agricultural Economists), EAAE (European Association of Agricultural Economists) i drugim nacionalnim asocijacijama agrarnih ekonomista uz plaćanja kotizacije pod značajno povoljnijim uslovima od uslova za druge učesnike takvih skupova,
  • pristup svim sadržajima www.daes.org.rs uz prethodno dobijanje lozinke za članove DAES od webmastera,
  • korišćenje ostalih prava i ispunjavanje ostalih obaveza po osnovu članstva u DAES sadržani su u STATUTU DAES.